Sâmbătă, 21 Decembrie 2013 12:37

Obiectivele Asociatiei Pentru Apararea Dreptului la Proprietate si Sanatate al Cetateanului (APADPSC)

Rate this item
(6 votes)
Scopul ASOCIAŢIEI îl constituie:
 • desfăşurarea de activitaţi în vederea conştientizării, în sânul opiniei publice, a necesităţii restabilirii dreptului de proprietate al contribuabililor asupra contribuţiei achitată pentru asigurarea de sanatate;
 • desfăşurarea de activităţi educative şi de lobby pentru redobândirea sau naşterea unui drept nou de proprietate asupra Fondului naţional unic al asigurarilor de sănătate;
 • efectuarea de activităţi pentru conştientizarea, în sânul societăţii a diferenţei dintre natura de contribuţie a cotei plătite din venit pentru sănătate şi noţiunea de impozit cu care se doreşte a fi asimilată; conştientizarea cetăţeanului asupra diferenţei între taxă şi impozit şi contribuţie;
 • coagularea intereselor cetăţenilor, asociaţiilor profesionale şi de pacienţi, a sindicatelor şi altor ONG-uri în lupta pentru redobândirea dreptului la sanatate şi proprietate în România;
 • restabilirea ordinii de drept în România;
 • clarificarea aspectelor: casa de sănătate de stat, casa de sănătate privată, sistem de sănătate de stat şi sistem de sănătate privat;
 • activităţi de popularizare a conceptului că cetăţeanul contribuabil poate opta să cotizeze la sistemul de stat sau privat;
 • desfăşurarea de activităţi şi acţiuni cetăţeneşti în vederea creării şi îmbunătăţirii pachetului minim de servicii medicale şi a pachetelor îmbunătăţite;
 • desfăşurarea de activităţi şi acţiuni cetăţeneşti pentru a coagula opinia publică şi a determina instituţiile publice să oprească deturnarea banilor care ajung în sistemul sanitar, de către CAS, spre sisteme private de sănătate;
 • identificarea, iniţierea, susţinerea, derularea unor proiecte şi programe comunitare care să sprijine crearea unui sistem de asigurări de sănătate eficient şi îndreptat spre protecţia pacientului-contribuabil;
 • identificarea necesităţilor civile, sociale, economice, dar şi a speranţelor actuale ale cetăţenilor şi promovarea acestora în faţa autorităţilor şi instituţiilor, dar şi ale publicului în general;
 • dezvoltarea de parteneriate cu autorităţile şi instituţiile publice, cu alte asociaţii şi fundaţii, ori alte organizaţii legal constituite, din România sau din străinătate, precum şi cu alte comunităţi locale în vederea promovării intereselor pacienţilor, medicilor, farmaciştilor şi a întregului personal medical;
 • iniţierea şi dezvoltarea de sesiuni de cercetare şi popularizare a legislaţiei, programelor, instituţiilor şi mentalităţilor europene în rândul cetăţenilor, şi dezvoltarea unor colaborări sau parteneriate cu instituţiile şi autorităţile publice necesare acestui obiectiv;
 • desfăşurarea de activităţi editoriale şi publicitare necesare atingerii obiectivelor propuse (editare, tipărire, aplicaţii multimedia, filme cu caracter ştiinţific, cultural, documentar, artistic sau publicitar, crearea şi menţinerea de pagini web sau portaluri);
 • iniţierea şi/sau participarea la schimburi de experienţă cu alte entităţi publice/private;
 • susţinerea financiară şi/sau profesională a tinerilor cu potenţial intelectual sporit sau cu abilităţi deosebite în vederea participării la activităţi sau competiţii în domeniul medical – farmaceutic;
 • promovarea şi susţinerea pregatirii profesionale continue a tuturor persoanelor, inclusiv prin organizarea de cursuri, conferinţe, seminarii de studiu, schimburi de experienţă, colocvii. Promovarea în randul cetăţenilor a necesităţii pregătirii profesionale continue, a obţinerii de noi specializări şi competenţe;
 • sprijinirea în pregătirea profesională şi integrarea socio-profesională a tinerilor medici;
 • organizarea de adunări, conferinţe, colocvii şi manifestări menite în special să promoveze apararea proprietăţii, sănătăţii, libertăţii şi demnităţii indivizilor;
 • promovarea şi susţinerea oricărei iniţiative care poate servi realizării scopurilor statutului.
Read 7117 times Last modified on Duminică, 22 Decembrie 2013 17:47

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.