Luni, 13 Ianuarie 2014 23:08

Sponsorizarea: deductibilă din impozitul pe profit

Rate this item
(3 votes)
Donaţiilor de 2% pentru persoanele fizice, le corespunde varianta de 3‰ pentru persoanele juridice, concretizată printr-un contract de sponsorizare, precum este şi cel ce poate fi descărcat mai jos.

Potrivit Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, sponsorizarea se realizează pe bază de contract încheiat în formă scrisă între sponsor şi beneficiar, cu specificarea obiectului, valorii şi duratei sponsorizării, precum şi a drepturilor şi obligaţiilor părţilor. Motivul ce face necesară încheierea contractului de sponsorizare este acela că, în esenţă, prin actul de sponsorizare se efectuează un transfer de proprietate asupra unor valori sau bunuri.

În cazul unei sponsorizări constînd în bunuri materiale, acestea vor fi evaluate, prin actul juridic încheiat, la valoarea lor reală în momentul predării către beneficiar.

Conform Art. 31 (4), Titlul II, din Codul Fiscal, Contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor legii privind sponsorizarea şi legii bibliotecilor, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
  1. sunt în limita a 3‰ din cifra de afaceri;
  2. nu depăşesc mai mult de 20%, din impozitul pe profit datorat.

În continuare, iată un exemplu de calcul privind scăderea din impozitul pe profit a cheltuielilor reprezentînd sponsorizarea:

Să presupunem că o persoana juridică plătitoare de impozit pe profit încheie un contract de sponsorizare în valoare de 1.500 RON cu asociaţia noastră la data de 30 decembrie 2013.

La calculul profitului impozabil pentru trimestrul III 2013, contribuabilul prezintă următoarele date financiare:
Venituri din vînzarea mărfurilor 100.000 RON
Venituri din prestări de servicii 200 RON
Total cifră de afaceri 100.200 RON
Cheltuieli privind mărfurile 75.000 RON
Cheltuieli cu personalul 2.000 RON
Alte cheltuieli de exploatare 9.000 RON (din care: 1.500 RON sponsorizare)
Total cheltuieli 86.000 RON

Calculul profitului impozabil pentru trimestrul III 2013 se face după cum urmează:
Profitul impozabil = 100.200 - 86.000 + 1.500 = 15.700 RON. (este evidenţiat faptul că respectivele cheltuieli cu sponsorizarea nu se scad din totalul încasărilor, fiind cheltuieli nedeductibile la determinarea profitului impozabil)
Impozitul pe profit înainte de scăderea cheltuielii cu sponsorizarea = 15.700 x 16% = 2.512 RON.

Avîndu-se în vedere condiţiile de deducere prevăzute la art. 31, alin. (4) din Codul fiscal, se vor calcula limitele pînă la care se poate ridica valoarea cheltuielilior cu sponsorizarea, pentru a putea fi scăzute. Acestea sunt:
- 3‰ din cifra de afaceri reprezintă 300,60 RON;
- 20% din impozitul pe profit înainte de deducerea cheltuielilor de sponsorizare reprezintă 502,40 RON.

Cum limita mai mică este cea dintîi, rezultă că suma de scăzut din impozitul pe profit este 300,60 RON. Pentru trimestrul III 2013, impozitul pe profit datorat este deci de: 2.512 - 300,60 = 2.211,40 RON.

Surse:
LEGEA nr. 32 din 19 mai 1994 (actualizată) privind sponsorizarea
LEGEA nr. 571 din 22/12/2003 (actualizată) privind Codul fiscal

Descarca:
Contract de sponsorizare

Read 5089 times Last modified on Joi, 16 Ianuarie 2014 20:21

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.