Asociatia Pentru Apararea Dreptului la Proprietate si Sanatate al Cetateanului (APADPSC)

Donaţiilor de 2% pentru persoanele fizice, le corespunde varianta de 3‰ pentru persoanele juridice, concretizată printr-un contract de sponsorizare, precum este şi cel ce poate fi descărcat mai jos.Potrivit Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, sponsorizarea se realizează pe bază de contract încheiat în formă scrisă între sponsor şi beneficiar, cu specificarea obiectului, valorii şi duratei sponsorizării, precum şi a drepturilor şi obligaţiilor părţilor. Motivul ce face necesară încheierea contractului de sponsorizare este acela că, în esenţă, prin actul de sponsorizare se efectuează un transfer de proprietate asupra unor valori sau bunuri.În cazul unei sponsorizări constînd…
Joi, 09 Ianuarie 2014 21:29

Formularul 230, pentru donaţiile de 2%

Ce este formularul 230?Prin formularul 230 puteţi să direcţionaţi 2% din impozitul anual către o asociaţie nonprofit.Cum se completează?Formularul cuprinde date de identificare ale contribuabilului respectiv şi date despre asociaţia nonprofit pe care contribuabilul doreşte să o susţină.Dumneavoastră trebuie să completaţi punctul A: DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI înscriind cu majuscule, citeţ şi corect datele prevăzute în formular (ADRESA – se înscrie adresa contribuabilului, COD NUMERIC PERSONAL– se inscrie codul numeric personal din cartea de identitate sau din buletin)Punctul B este completat deja cu datele Asociaţiei pentru apararea dreptului la PROPR, iar la SUMA – se completează de catre organul…
Scopul ASOCIAŢIEI îl constituie: desfăşurarea de activitaţi în vederea conştientizării, în sânul opiniei publice, a necesităţii restabilirii dreptului de proprietate al contribuabililor asupra contribuţiei achitată pentru asigurarea de sanatate; desfăşurarea de activităţi educative şi de lobby pentru redobândirea sau naşterea unui drept nou de proprietate asupra Fondului naţional unic al asigurarilor de sănătate; efectuarea de activităţi pentru conştientizarea, în sânul societăţii a diferenţei dintre natura de contribuţie a cotei plătite din venit pentru sănătate şi noţiunea de impozit cu care se doreşte a fi asimilată; conştientizarea cetăţeanului asupra diferenţei între taxă şi impozit şi contribuţie; coagularea intereselor cetăţenilor, asociaţiilor profesionale…
Capitolul IDISPOZITII GENERALEArt.1.1). ASOCIAŢIA PENTRU APĂRAREA DREPTULUI LA PROPRIETATE ŞI SĂNĂTATE AL CETĂŢEANULUI este fondată potrivit Actului constitutiv de către următorii membrii fondatori şi în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu modificarile şi completările ulterioare: CACOVEAN Adrian, cetăţean român, născut în Municipiul Sibiu în data de 22.07.1967, domiciliat în Bucureşti, HENŢ-DEACONU Mădălina, cetăţean român, născută în Municipiul Călăraşi, în data de 17.10.1974, domiciliată în Timişoara, HENŢ Sorin, cetăţean român, născut în Timişoara, Jud. Timiş, în data de 15.01.1972, domiciliat in Timişoara, aceştia manifestându-şi voinţa liberă de asociere în vederea promovării scopurilor mai jos…
Noi:CACOVEAN Adrian, cetăţean român, născut în Municipiul Sibiu, în data de 22.07.1967, domiciliat în Bucureşti,HENŢ-DEACONU Mădălina, cetăţean român, născută în Municipiul Călăraşi, în data de 17.10.1974, domiciliată în Timişoara,HENŢ Sorin, cetăţean român, născut în Timişoara, jud. Timiş, în data de 15.01.1972, domiciliat în Timişoara,în calitate de asociaţi fondatori, în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificarile şi completările ulterioare, am hotarât să constituim prezenta ASOCIAŢIE, în virtutea voinţei de asociere liber exprimate.Art.1. ASOCIAŢIA PENTRU APĂRAREA DREPTULUI LA PROPRIETATE ŞI SĂNĂTATE AL CETĂŢEANULUI este persoană juridică română, fără scop patrimonial, apolitică, nonguvernamentală şi nonprofit, înfiintaţă…