Sâmbătă, 13 Aprilie 2013 20:35

Romani si maghiari in Transilvania – Romania

Rate this item
(7 votes)
DREPTURI EGALE SAU PRIVILEGII ?

În luna octombrie 2011, în România a fost organizat recensământul populaţiei şi locuinţelor, iar primele rezultate provizorii au fost publicate de către Institutul Naţional de Statistică la data de 2 februarie 2012. Conform acestor date provizorii, populaţia totală a României este de 19.042.936 locuitori, din care populaţia de naţionalitate (şi nu de etnie) română, se ridică la 16.869.816, reprezentând 88,6% din totalul populaţiei României .(V. Tabelele 1-3). Restul de 11,4% este reprezentat de maghiari (6.5%), ţigani (3,25%) şi alte 18 minorităţi naţionale care împreună reprezintă 1,65% din totalul
populaţiei României. Populaţia de naţionalitate română, reprezentând 88,65 % din totalul populaţiei ţării, justifică pe deplin definiţia din constituţie, conform căreia ,,ROMÂNIA ESTE UN STAT NAŢIONAL UNITAR ŞI INDIVIZIBIL" Populaţia maghiară este prezentă în cea mai mare parte în Transilvania unde numără 1.224.937 locuitori. şi reprezintă 18,915 % din totalul populaţiei
acestei provincii, însă ea este dispersată în cele 16 judeţe în procente mici, după cum rezultă din tabelele anexate:
  • 3,994 % în judeţul Harghita
  • 3,104 % „ „ Mureş
  • 2,344 % „ „ Covasna
  • 2,138 % „ „ Bihor
  • 1,753 % „ „ Satu Mare
  • 1,598 % „ „ Cluj
  • 3,984 % în restul celor 10 judeţe, unde populaţia maghiară este prezentă în procente sub 1,0 % din totalul populaţiei Transilvaniei.
De remarcat că judeţele Harghita+Covasna ce cuprind cea mai mare parte din aşa numitul ,,Ţinut Secuiesc" (fără secui), reprezintă împreună abia 6,338 % din totalul populaţiei Transilvaniei şi 2,16 % din totalul populaţiei României ! În tabelul nr. 4 este prezentată compoziţia etnică a principalelor municipii sau oraşe din Transilvania iar în tabelele nr 5 şi nr .6 este prezentată evoluţia depopulării României, în ultimii 10 ani, faţă de anul 2002 când a fost efectuat recensământul precedent . Conform acestor date provizorii, populaţia totală a României a scăzut cu 2.529.781 locuitori, de la 21.680.974 la 19.042.936 locuitori ca urmare a emigrării lor, în ţările occidentale în căutarea unui loc de muncă, după ce în România au fost abandonate şi demolate majoritatea fabricilor şi uzinelor construite înainte de anul 1989 cu mari sacrificii şi privaţiuni suportate de poporul român. La fel de dureroasă se prezintă şi situaţia din Transilvania, unde populaţia a scăzut cu 745.839 locuitori, de la 7.221.733 locuitori în anul 2002, la 6.475.894 locuitori câţi au mai rămas în prezent. După publicarea datelor provizorii ale recensământului din România, au urmat o serie de studii şi articole publicate în mass media şi pe internet de către autori maghiari care prezintă în mod unilateral prezenţa populaţiei maghiare din Transilvania, din care un cititor neavizat poate trage concluzii eronate despre structura etnică a populaţiei din această provincie Pare de necrezut ca după 92 de ani de la semnarea tratatului de pace de la Trianon să apară fel de fel de studii şi scenarii cu date şi etape precise până la care, în anul 2020, ar urma să fie semnat un nou Trianon, în urma căruia se va repara ,,nedreptatea făcută Ungariei la Trianon în anul 1920" şi toate teritoriile pierdute vor fi alipite la Ungaria! Practic Ungaria are pretenţii teritoriale faţă de toate ţările limitrofe, fără a ţine seamă de faptul că în toate aceste teritorii revendicate, populaţia maghiară este minoritară, ceea ce dovedeşte că revizioniştii maghiari doresc să anexeze teritorii şi numai în subsidiar, readucerea maghiarilor din aceste teritorii la ,,patria mamă" Ungaria.

În sprijinul acestei acţiuni sunt invocate o multitudine de argumente, inclusiv datele statistice manipulate prin diverse metode ca;
-- Date false despre numărul total al populaţiei maghiare din Transilvania., ajungându-se la aberanta comparaţie cu situaţia din Kosovo-Serbia, unde populaţia albaneză, este majoritară în proporţie de peste 90 % pe când în Transilvania populaţia maghiară reprezintă doar 18,9 %
-- Prezentarea datelor statistice numai în procente din totalul populaţiei judeţelor respective este numai aparent corectă deoarece se aduc la numitor comun, judeţele slab populate, cu judeţe având populaţie mult mai numeroasă! De exemplu în judeţul Covasna procentul de 100 % reprezintă 206.261 locuitori, pe când în judeţul vecin Braşov, el reprezintă 505.442 locuitori ! Prezentarea datelor numai în procente ar fi corectă numai în cazul în care toate datele statistice din fiecare judeţ s-ar exprima în procente faţă de populaţia totală a Transilvaniei, cum s-a procedat în tabelul
nr. 3, anexat. Având în vedere că această provincie are o populaţie diversificată din punct de vedere etnic, toate studiile întocmite onest, ar trebui să se refere şi la prezenţa populaţiei de naţionalitate română care este majoritară, în procentaj mai mult decât concludent! În acest scop, ne-am propus să prezentăm în continuare, datele statistice etnice sub forma unor tabele care să cuprindă totalul populaţiei din fiecare judeţ, precum şi - în paralel - datele despre cele două naţionalităţi, română şi maghiară , care au cea mai mare pondere din totalul populaţiei. Aceste tabele sunt completate cu grafice care au fost întocmite având la bază numărul populaţiei din fiecare judeţ şi nu procentele pe care le au cele două naţionalităţi în cadrul judeţelor respective. După ce se vor publica cifrele definitive ale recensământului ne propunem să completăm aceste date cu situaţia din învăţământ, unde conform informaţiei furnizate de d-l acad. Dinu C. Giurăscu, în şcolile româneşti clasele cu mai puţin de 12 elevi se desfiinţează, iar în şcolile maghiare ele se transformă în ,,clase speciale" !

În România convieţuiesc în bună întelegere cu populaţia majoritară, cca 20 minorităţi naţionale, care se bucură de toate drepturile conferite prin lege pentru conservarea identităţii lor etnice, pentru că în nicio perioadă a istoriei sale, Statul Român nu a urmărit asimilarea acestor minorităţi, cum a procedat Ungaria, care poate fi considerată campioană mondială în asimilarea minorităţilor naţionale din interiorul graniţelor sale. Din păcate trebuie spus, cu tot regretul, că maghiarii, sau mai bine spus liderii lor politici, agită continuu spiritele cu fel de fel de revendicări inacceptabile sau chiar absurde, toate prezentate în mod imperativ, folosind deseori şantajul şi ameninţările cele mai brutale.

Să exemplificăm:
1. Au impus prin şantaj şi au obţinut adoptarea noţiunii de ,,DISCRIMINARE POZITIVĂ" adică drepturi suplimentare în raport cu populaţia majoritară, reaspecriv privilegii! Această sintagmă reprezintă o aberaţie din punct de vedere lingvistic, pentru că defineşte o noţiune prin opusul ei! După acest procedeu am putea spune ,,d-l. Marko Bela este un mincinos pozitiv" adică ,,d-l M.B. spune întotdeauna adevărul" ! Prin acceptarea acestui termen liderii maghiari au obţinut, din nou, privilegiile pe care naţiunea maghiară le-a avut înainte de anul 1918 în cadrul Ungariei Mari, iar românii au revenit la statutul de naţionalitate tolerată, în judeţele Harghita şi Covasna ! Este greu de spus dacă politicienii români au acceptat această sintagmă din ignoranţă sau din interes, sau dintr-o indiferenţă condamnabilă faţă de soarta românilor afectaţi de această măsură. Ca o consecinţă, în luna ianuarie 2012, mijloacele mass-media au anunţat că fondurile pentru minorităţi au fost majorate şi că principalul beneficiar este UDMR ! Si astfel cca 17,0 milioane de români săraciţi, trebuie să ofere din puţinul lor, o contribuţie la menţinerea identităţii nationale a maghiarilor din România, dar nici un ban, pentru menţinerea identităţii naţionale a românilor din judeţele unde ei sunt minoritari şi sunt supuşi unui vizibil proces de maghiarizare. Având în vedere că minoritatea maghiară se bucură de multe drepturi, este evident că identitatea ei nu este periclitată in nici un fel, astfel că nu se justifică mentinerea în continuare a acestor subvenţii pentru minoritatea maghiară şi se impune redistribuirea lor celorlalte minorităţi, inclusiv pentru românii din toate localităţile unde ei sunt minoritari !

2. Au impus prin şantaj şi au obţinut prevederea ca funcţionarii publici să cunoască limba maghiară în toate localităţile unde populaţia maghiară se află în proporţie de peste 20% din totalul populaţiei. Din nou aceiaşi întrebare adresată politicienilor români: Chiar nu şi-au dat seama că această măsură conduce la maghiarizarea rapidă a administraţiei publice, pentru că numai persoanele de naţionalitate maghiară cunosc atât limba română cât şi pe cea maghiară şi pot concura cu succes la ocuparea posturilor din administraţia locală? Această stare de lucruri a fost semnalată recent şi de senatorul Dan Voiculescu care a constatat că la Primăria din Municipiul Sf. Gheorghe , toţi cei 119 funcţionari angajaţi sunt de naţionalitate maghiară! Într-o altă localitate este semnalat cazul a doi poliţişti români concediaţi pentru.că nu cunoşteau limba maghiară, iar în locul lor au fost angajaţi doi maghiari care nu cunoşteau limba română! Este evident că această condiţie trebuie eliminată în cel mai scurt timp ! .

3. Au impus prin şantaj şi au obţinut separarea invăţământului de toate gradele cu predare exclusiv în limba maghiară urmărind cu perseverenţă separarea, adică izolarea . Aceeaşi manevră a fost încercată recent, prin scindarea Universităţii de Medicină din Tg. Mureş şi infiinţarea unei facultăţi de medicină cu limba de predare maghiară. Trebuie evidenţiată reaua credinţă a politicienilor maghiari care pretind că în această chestiune trebuie respectată noua lege a educaţiei, dar omit să recunoască faptul că această lege a fost adoptată în mod nedemocratic prin asumarea răspunderii guvernului şi fără a fi dezbătută în Parlament, tot în urma unui şantaj cu ameninţarea ieşirii din coaliţia aflată la guvernare şi de asemenea cu încălcarea flagrantă a autonomiei universitare. Dacă în final această ilegalitate se va oficializa se va petrece acelaşi fenomen: profesorii maghiari vor putea preda şi la facultăţile cu limba de predare română, în timp ce profesorii români nu vor avea acces la facultatea maghiară pentru că ei, in general, nu cunosc această limbă. Ceva politicienii maghiari tot au reuşit să realizeze: Să învenineze atmosfera dintre profesorii şi studenţii români pe de o parte şi profesorii şi studenţii maghiari, pe de altă parte. Trebuie să ne punem şi întrebarea unde îşi vor desfăşura activitatea absolvenţii facultăţii maghiare? Vor acorda consultaţii numai populaţiei maghiare din judeţele Harghita şi Covasna, sau îi pregătim gata formaţi pentru a emigra în Ungaria?

4. Au impus prin şantaj şi au obţinut ca în judeţele unde populaţia maghiară este majoritară, prefecţii, ca reprezentanţi ai guvernului în teritoriu, să fie recrutaţi din rândul populaţiei maghiare, adică la propunerea UDMR, eliminându-se ultima barieră în calea abuzurilor autorităţilor locale, preponderent maghiare. Au urmat acţiuni de purificare etnică pe faţă, precum schimbarea denumirii a zeci de străzi cu nume româneşti în străzi cu denumiri maghiare, care au instaurat o stare de tensiune interetnică mocnită ce poate scăpa de sub control în orice moment. Această stare de tensiune este confirmată de teama românilor de a-şi prezenta doleanţele, iar în cazul exprimării acestora, solicită interlocutorilor să nu li se dezvăluie identitatea, de teama represaliilor. Tot mai multe organe de presă relatează situaţii de-a dreptul absurde, în care autorităţile locale, obsedate de menţinerea cu orice preţ a ponderii populaţiei maghiare, pun tot felul de şicane românilor care vor să-şi cumpere diverse proprietăţi în localităţi în care populaţia maghiară este majoritară, iar când anumite drepturi sunt câştigate în justiţie, pun tot felul de piedici pentru punerea în aplicare a acestor sentinţe ! Ne aflăm în faţa unei situaţii, poate unice în U.E, în care un cetăţean de naţionalitate română poate să cumpere proprietăţi în Ungaria vecină, sau în alte ţări dar nu se poate stabili in cele două judeţe situate în inima României.

5. O minoritate naţională ce reprezintă abia 6,5% din populaţia României pretinde, nici mai mult nici mai puţin, decât schimbarea constituţiei, nefiind de acord cu definirea României ca stat naţional, unitar şi indivizibil, cere autonomia Ţinutului Secuiesc (fără secui), autonomia Transilvaniei şi ca plan de viitor pentru următorii 20 de ani, demontarea totală a României, ca stat ! Aceste revendicări şi planuri de viitor, au fost afirmate chiar de fostul lider UDMR, d-l Marko Bela, care în loc să fie acţionat în justiţie pentru asemenea declaraţii, a fost cooptat la guvernare şi numit vicepremier în guvernul României !

6. Aceeaşi minoritate ce reprezintă abia 6,5% din populaţia României, a impus prin şantaj şi a obţinut posturi guvernamentale şi şefia unor agenţii guvernamentale bine remunerate, după cum urmează:
- Un post de vicepremier în guvernul României şi patru posturi de miniştri.
- Un număr nedefinit de secretari de stat.
- Dir. Gen. al postului de radio România Actualităţi.
- Dir. Gen al Editurii Didactice şi Pedagogice.
- Dir Gen. al ANRE (în legislatura precedentă).
- Dir. Gen. al Oficiului de Stat pt. Invenţii şi Mărci (OSIM). Acesta păstoreşte toate secretele ştiinţifice şi tehnice ale României !
- Deţin conducerea Cons. Naţional pt. Combaterea Discriminării (CNCD).
- Mai există şi alte posturi grase, bine plătite şi fără prea mari responsabilităţi, care ar trebui scoase la vedere şi arătate opiniei publice, ca să se vadă că
UDMR nu luptă numai pentru drepturile minorităţii maghiare, ci şi pentru clientela sa politică.

Toate aceste privilegii au fost dobândite de UDMR ca partid politic aflat în coaliţia de guvernare. După ce a trecut în opoziţie, va pretinde că reprezentanţii săi sunt schimbaţi din funcţiile deţinute pe criterii etnice şi vor alerta întreg mapamondul, cât de oprimaţi sunt maghiarii din România! În realitate, vor pierde doar privilegiile dobândite ca efect al ,,discriminării pozitive" şi al şantajului pe care l-au practicat tot timpul!

7. Pentru toate aceste drepturi acordate de Statul Român minorităţii maghiare, ne-am fi putut aştepta la un minim sentiment de recunoştinţă faţă de ţara în care locuiesc şi de un minim respect faţă de populaţia românească, alături de care istoria i-a aşezat să convieţuiască împreună. În această privinţă se poate constata că există două atitudini ale populaţiei maghiare: calea bunei înţelegeri cu populaţia românească, şi calea onfruntărilor.

a. Calea bunei înţelegeri:
Această cale a fost adoptată de maghiarii din cele 14 judeţe unde ei sunt minoritari şi unde populaţia maghiară convieţuieşte în deplină înţelegere cu populaţia românească, iar reprezentanţii lor sunt promovaţi în diverse funcţii administrative pe criteriul competenţei, fără nici o restricţie din punct de vedere etnic. Este semnificativă, din acest punct de vedere, declaraţia făcută la un post de televiziune de către sora d-lui episcop Laszlo Tokes, în care confirmă buna înţelegere dintre populaţia românească şi cea maghiară din Municipiul Cluj- Napoca şi îi acuză pe politicienii maghiari , inclusiv pe propriul său frate, că sunt singurii care caută să provoace disensiuni între români şi maghiari !

b.) Calea confruntărilor:
Adoptată de autorităţile locale, din judeţele Harghita şi Covasna, unde populaţia maghiară este majoritară, după modelul albanezilor din Kosovo-Serbia ! Pe lângă cele amintite mai sus, metodele folosite sunt diverse, ca de exemplu:.
- Purificare etnică: ,,Plecaţi dincolo de munţi că România este mare şi frumoasă" ,,Afară cu fascistele românce" (4 călugăriţe greco-catolice, o parte adolescente, luate pe sus şi alungate dintr-un cămin pt. copii orfani în oraşul Odorheiul Secuiesc, construit cu fonduri elveţiene şi administrat de un administrator olandez.)
- Maghiarizare: La recensământul din anul 2002 au fost înregistraţi 47.937 maghiari de religie ortodoxă şi greco-catolică, de fapt români maghiarizaţi, care şi-au pierdut limba, dar nu au renunţat la credinţa lor ortodoxă!
- Provocări de tot felul: - În fiecare an de ziua naţională a României (1 decembrie) parlamentarii maghiari se prezintă la sedinţa solemnă a Parlamentului, cu o banderolă neagră în semn de doliu.
- Spânzurarea într-o piaţă publică a unui manechin reprezentându-l pe Avram Iancu, revoluţionar român de la 1848 şi avertismentul că cine nu respectă naţiunea maghiară va avea aceeaşi soartă !
- Maltratarea unui sportiv român component al echipei nationale de hochei, de către coechipierii lui maghiari..
- Inscripţii revizioniste prin care se cere anularea Tratatului de Pace de la Trianon.
- Contestarea autorităţii Statului Român (,,Ţinutul Secuiesc nu este România")
- Multe alte manifestări ostile faţă de Statul Român, ce dovedesc că mulţi etnici maghiari consideră că adevărata lor patrie este Ungaria şi întocmesc tot felul de scenarii pe internet, pentru refacerea Ungariei Mari, pe etape până în anul 2020.
- ,,Fidelitate" faţă de Statul Român ( Românie, te iubesc aşa!- adică fără Transilvania ) ,etc
Read 6066 times Last modified on Joi, 18 Aprilie 2013 21:41

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.